Spring til indhold

Lovgivning og etik i supervision og konsultative ydelser

V. Benedicte Schilling, cand. psych. aut. Benedicte Schilling, specialist & supervisor

Da EU’s GDPR lovgivning trådte i kraft i 2018 fik de fleste af os travlt med at sætte os ind i lovgivningen. Supervision og andre konsultative ydelser er dog også reguleret lovmæssigt. Men de færreste af os har styr på hvordan og i hvilken grad. På dette fyraftensmøde vil Benedicte Schilling gøre os klogere på dette helt centrale område.

Folketinget vedtog en ny (supplerings)lovgivning for psykologer i februar 2017, og loven har været gældende fra d. 01.07. 2017. Året efter fik vi GDPR lovgivningen. En af ændringerne i Psykologloven var, at ”supervision” ikke længere nævnes direkte som en ydelse i vores egen lovgivning, og det skaber usikkerhed og forvirring om, hvilke regler, der egentlig gælder for os psykologer, når vi arbejder med supervision og tilgrænsede ydelser f.eks. konsultation.

Benedicte vil præsentere hvad vi skal være opmærksomme på i lovgivningen, når vi arbejder med supervision: Hvilke rettigheder, pligter, ansvar, opgaver har den autoriserede psykolog som supervisor, og hvilke opgaver, rettigheder, ansvar og pligter har supervisanden?

Vi kan drøfte forhold som deltagerne er optagede af i deres praksis:

  • Hvilke lovgivninger kommer i spil, når vi arbejder med supervision i regionale, kommunale og private sammenhænge?
  • Hvad kan det anbefales, at rådgiveren, behandleren, supervisor/konsulenten gør for at sikre sin egen retsstilling i forhold til bl.a. de udvidede beføjelser for brugerne af psykologfaglige ydelser til at klage til Autorisationsnævnet?
  • Findes der en særlig tavshedspligt og fortrolighed i supervision?
  • Hvad gør vi med de data og skriftlige materialer, som vi skaber undervejs i supervisionsforhold?
  • Hvad kan det anbefales, at psykologerne gør for at sikre sig i en evt. klagesammenhæng ved bl.a. at kunne dokumentere deres virke i supervisionsopgaver og konsultative opgaver?
  • Hvilke rettigheder, pligter, opgaver og ansvarsfelter er det en god ide at have lavet en skriftlig kontrakt om, før man går i gang med enhver form for psykologfaglig ydelse, herunder med et konsultativt arbejde eller et supervisionsforløb, så man er godt rustet til en evt. klage sidenhen som psykolog?
  • Hvad betyder GDPR for supervisors virke og tilrettelæggelse af praksis?

Deltagerne kan stille spørgsmål til alle juridiske/etiske emner af betydning bl.a. for de forskellige situationer, som vi kan komme i, når vi udøver supervision – og så drøfter vi, hvad der er op og ned i forhold til lovgivning og etiske principper. Det kan være supervision af andre psykologer – både de erfarne og når vi udfører uddannelsessupervision (autorisation og specialistuddannelserne) samt superviserer andre faggrupper, ledersupervision, uni- eller tværfaglige grupper, som vi har i supervisionsforløb. Det kan være både i private virksomheder og organisationer og i det offentlige område, regioner og kommuner.

For at kvalificere dialogen, så må deltagerne rigtig gerne på forhånd sende ønsker om temaer, dilemmaer man gerne ønsker belyst eller situationer fra det virkelige liv (uden persondata!) til Benedicte i forvejen, så hun kan forberede sig lidt på at kunne svare generelt eller specifikt på de forskellige temaer. Man skriver sine spørgsmål direkte til: Benedicte Schilling mail bs@schillingcts.com .

Date

sep 27 2022
Expired!

Time

5:00 pm - 7:00 pm

Organizer

Psykologfagligt Selskab for Supervision
QR Code