Spring til indhold

Indmeldelse

Det koster 150 kr. om året at være medlem.

Kontingent opkræves sammen med dit kontingent af Dansk Psykolog Forening.

(indmeldelses processen foregår på foreninglet.dk som sikkert varetager vores medlemsdata)

Til eksisterende medlemmer: Da vi har ændret medlemssystem, skal du melde dig ind i selskabet på ny, hvis du har meldt dig ind før 2022.