Spring til indhold

Velkommen til Psykologfagligt Selskab for Supervisions hjemmeside

Selskabet blev stiftet d. 31 oktober 2008 med det formål at virke for udbredelse af viden om og kvalificering af supervision udført af psykologer, som er medlem af Dansk Psykologforening.

Det er selskabets mål at blive et toneangivende, fagligt forum for psykologer, som vil medvirke til at udvikle forståelsen af supervision anvendt i det psykologiske professionsområde funderet på et erfaringsbaseret og videnskabeligt psykologfagligt grundlag og de etiske principper som gælder i Dansk Psykolog Forening.

Psykologfagligt Selskab for Supervision vil løbende arrangere foredrag, temadage og andre begivenheder, som kan udbrede kendskab til forskning, teorier og metoder til supervision. Selskabet stiller sig desuden til rådighed for at medvirke med psykologfaglig og videnskabelig funderet rådgivning til Dansk Psykolog Forening i spørgsmål vedrørende supervision.

Du kan holde dig løbende orienteret om vores arrangementer og aktiviteter her på hjemmesiden.

Vi håber, at du har fået lyst til at melde dig ind og være med til at præge diskursen om supervision indenfor det psykologiske professionsområde i Danmark.

Rigtig hjertelig velkommen

Styrelsen 

Det koster kun 150 kr. om året at være medlem

Som medlem vil du løbende modtage orientering om vores arrangementer og aktiviteter direkte i din mailboks. Som medlem vil du endvidere kunne deltage i Selskabets arrangementer med medlemsrabat.